SIMaD

Een duidelijke en overzichtelijke verkeerssignalisatie is van groot belang voor de verkeersveiligheid. SIMaD biedt u een totaaloplossing voor een effectief beheer van al uw verkeerssignalisatie en draagt zo bij tot een vlekkeloze
verkeersorganisatie. SIMaD is een onmisbaar instrument voor al wie betrokken is bij verkeerssignalisatie. Het
product biedt alle mogelijkheden voor beheer, analyse en onderhoud van uw verkeerssignalisatie.

SIMaD integreert ontwerpsoftware voor richtingssignalisatie en een flexibele bibliotheekmodule voor
politieborden in een GIS (Geografisch Informatiesysteem). Deze combinatie geeft de gebruiker de nodige instrumenten om op een eenvoudige doch correcte manier een opstelling van verkeersborden samen te stellen. Alle relevante gegevens worden per opstelpunt in een externe databank opgeslagen en zijn zo beschikbaar voor bevraging en verdere analyse.

De ontworpen opstellingen worden rechtstreeks in een GIS-omgeving geplaatst waarbij alle nodige informatie direct aan elke opstelling gekoppeld wordt. SIMaD is geïntegreerd in het bestaande product ArcGIS. De gebruiker kan hierdoor vanuit ArcGIS zijn signalisatie plaatsen, manipuleren, analyseren en afdrukken.


 

Overzicht van het pakket

Opstellingen samenstellen

Richtingssignalisatie

SIMaD biedt de gebruiker toegang tot de databank van richtingssignalisatie ontworpen via het ontwerpprogramma VSDesign.

Volledige en dynamische bibliotheek van politieborden

 • Volledig: alle politieborden zijn in de basisbibliotheek inbegrepen, duidelijk onderverdeeld zoals omschreven in de Algemene Omzendbrief.
 • Dynamisch: politieborden met variabele aanduiding (bv. C43 – km aanduiding) kunnen eennvoudig aangepast worden.

Opstellingen in kaart brengen

Een opstelling wordt in de SIMaD-toepassing samengesteld. SIMaD is nauw geïntegreerd in de GIS-omgeving ArcGIS. De opstellingen samengesteld in SIMaD kunnen naar believen gemanipuleerd worden vanuit ArcGIS. Alle informatie voor latere bevraging vanuit ArcGIS wordt opgeslagen in een databank:

 • Type, vorm, afmetingen en op-schriften van de borden
 • Bevestigingen, steunen en voet-stukken
 • Onderhoudsgegevens

Troeven van SIMaD

Inventarisatie en analyse van de bestaande signalisatiesituatie:

 • Inventarisatie van alle verkeersborden: locatie, afmetingen borden, type steun, type bevestiging, enz.
 • Maken van ontwerptekeningen volgens Algemene Omzendbrief Nopens de Wegsignalisatie
 • In kaart brengen van opstellingen in een GIS-omgeving
 • Analyse en evaluatie van de bestaande situatie

Ontwerpen van een aangepaste signalisatiesituatie:

 • Maken van ontwerptekeningen volgens Algemene Omzendbrief Nopens de Wegsignalisatie
 • In kaart brengen van opstellingen in een GIS-omgeving
 • Opstellen van verschillijsten tussen bestaande en aangepaste situatie