Aangaande DLW

De firma DLW is in 1995 opgericht vanuit de marktvraag naar software voor verkeerssignalisatie.

Geruggensteund door hun jarenlange ervaring in het ontwerpen en fabriceren van verkeerssignalisatie en met hun informatica-opleiding en ervaring als achtergrond, lanceerden de oprichters van DLW met succes VSDesign. Met deze software kunnen bewegwijzeringsborden ontworpen worden conform de geldende normen van de omzendbrief voor de wegsignalisatie.

Een logisch vervolg op deze ontwikkeling was het ontwerp van een beheerssysteem voor verkeerssignalisatie in een GIS-omgeving. Resultaat hiervan is de SIMaD-software, die geïntegreerd werd in de ArcGIS-omgeving.

Zowel VSDesign als SIMaD zijn succesvol op de markt gebracht in België.

Vanuit hun ervaring met het ontwerp van verkeerssignalisatie voeren de specialisten van DLW ook regelmatig studies uit voor de rationalisatie van verkeerssignalisatie. Ook voor studies voor nieuwe verkeerssituaties worden ze vaak gevraagd. In het kader van zulke opdrachten worden ook regelmatig inventarissen van bestaande verkeerssignalisatie opgemaakt.

Dit maakt dat de medewerkers van DLW zelf ook intensief gebruik maken van de eigen ontwikkelde software-toepassingen. Hierdoor worden fouten in de software-toepassingen snel en efficiënt opgelost. Een dergelijke bedrijfscultuur maakt ook het toevoegen van nieuwe functionaliteiten zeer flexibel.