RoMaS

Het product RoMaS integreert ontwerpsoftware voor wegmarkeringen in een GIS (Geografisch Informatiesysteem). Deze combinatie geeft de gebruiker de nodige instrumenten om op een eennvoudige doch correcte manier wegmarkeringen op een basisplan uit te tekenen en verder te beheren. Alle relevante gegevens worden per wegmarkering in een databank opgeslagen en zijn te allen tijde beschikbaar voor bevraging en verdere analyse. Horizontale verkeerssignalisatie (wegmarkeringen) kan met deze extensie in kaart gebracht, beheerd en onderhouden worden.

De wegmarkeringen worden rechtstreeks in een GIS-omgeving getekend waarbij alle nodige informatie direct aan elke markeringspolygoon gekoppeld wordt. RoMaS is als extensie geïntegreerd in het bestaande product ArcGIS.

Overzicht

Wegmarkeringslaag

Wegmarkeringen worden door de RoMaS-extensie uitgetekend in een GIS-polygonenlaag (ArcGIS Shape-bestanden of ArcGIS File-Geodatabase). Deze polygonenlaag bevat een getrouwe weergave van de wegmarkeringen in de vorm van polygonen op een digitale kaart. De attributen van deze polygonenlaag stellen de gebruiker in staat om een aantal kenmerken in de gekoppelde databank op te slaan.

Types wegmarkeringen

De RoMaS-extensie bestaat uit een werkbalk die toegang geeft tot verschillende basistypes wegmarkeringen:
Volle lijn, Streeplijn, Fietspad, Oversteekplaats voetgangers / fietsers, Stopstreep (Volle lijn of Driehoek), Verkeersdrempel, Verkeersgeleiding, Bushalte, Pictogrammen (mindervalide, fiets, schoolkinderen, ...), Voorsorteerinrichtingen, ...

Parameters

 Elk basistype wegmarkering geeft toegang tot een scherm waarin de verschillende parameters naar wens kunnen worden ingesteld. Deze ingestelde parameters kunnen in een basisdatabank opgeslagen worden.

Attributen

Een aantal relevante gegevens van een wegmarkering worden opgeslagen in een databank gekoppeld aan de wegmarkeringslaag:

  • Type wegmarkering: Lijn-Naderingsmarkering, Fietspad, Oversteekplaats...
  • Kleur van de wegmarkering
  • Materiaal van de wegmarkering
  • Oppervlakte van de wegmarkering

 Voorbeeld

 Het scherm voor het basistype Oversteekplaats voetgangers:


 

  • Verschillende parameters kunnen door de gebruiker ingesteld worden, zoals breedte, hoogte, tussenafstand, hoek, ...
  • Attributen van de wegmarkeringspolygoong kunnen opgegeven worden
  • Manier van werken: Selecteer een basislijn die ofwel de middellijn ofwel de randlijn van de markering voorstelt (deze basislijn moet u op voorhand construeren) en laat voor deze basislijn de polygoon aanmaken.

Resultaat: