VSDesign

Richtingssignalisatie die coherent is en van een goede kwaliteit, is van groot belang voor vlot verkeer en voor de veiligheid op onze wegen. Als U een ontwerpsysteem zoekt waarmee u de richtingssignalisatie langsheen onze wegen kunt ontwerpen, dan biedt VSDesign u een totaaloplossing.

Met VSDesign kunt u richtingssignalisatie ontwerpen volgens de voorschriften van de Algemene Omzendbrief Nopens de Wegsignalisatie. De verregaande integratie van deze voorschriften in de software vergemakkelijkt het tekenwerk aanzienlijk. Dit resulteert bovendien in ontwerpen van richtingssignalisatie die uniformer zijn en dus beter herkenbaar voor de weggebruiker.

Alle gegevens worden verzameld in een databank. Hierdoor kunt u er gelijk welk detail in opzoeken, zoals bv. het type en de afmetingen of bv. ook de op-schriften en symbolen die worden aangegeven.

Troeven van VSDesign

Wizard

De wizard stelt u in staat om snel conforme borden te maken. Aan de hand van enkele simpele stappen hebt u zo het bord van uw keuze ontworpen. Met de wizard kunt u heel snel de volgende borden ontwerpen:

 • Wegwijzers F23-F29-F31-F33-F34-F35-F37-F41-F57
 • Voorwegwijzers F15-F25-F27-F39
 • Andere F1-F3-F43

Transparant

 • Eenvoudige opmaak van de borden
 • Integratie van de regels van de omzendbrief

Intuïtief

 • Typ de opschriften met het lettertype uit de omzendbrief
 • Plaats de opschriften met simpele sleep- en neerzetacties
 • De onderverdeling op het bord en de afstanden tussen de opschriften onderling worden automatisch berekend

Modulair

 • Wordt geleverd met een bibliotheek met alle courante pictogrammen en politieborden
 • Bijkomende symbolen kunnen door de gebruiker aangemaakt worden

Afdruk en export

 • Afdrukken in kleur met de maatgeving nodig voor de fabricage van de borden
 • Exporteren in de formaten AutoCAD (.dxf) en Windows MetaFile (.emf)