VSDesign

Richtingssignalisatie die coherent is en van een goede kwaliteit, is van groot belang voor vlot verkeer en voor de veiligheid op onze wegen. Als U een ontwerpsysteem zoekt waarmee u de richtingssignalisatie langsheen onze wegen kunt ontwerpen, dan biedt VSDesign u een totaaloplossing.

Met VSDesign kunt u richtingssignalisatie ontwerpen volgens de voorschriften van de Algemene Omzendbrief Nopens de Wegsignalisatie. De verre-gaande integratie van deze voorschriften in de software vergemakkelijkt het tekenwerk aanzienlijk. Dit resulteert bovendien in ontwerpen van richtingssignalisatie die uniformer zijn en dus beter her-kenbaar voor de weggebruiker.

Alle gegevens worden verzameld in een databank. Hierdoor kunt u er gelijk welk detail in opzoeken, zoals bv. het type en de afmetingen of bv. ook de op-schriften en symbolen die worden aangegeven.

Troeven van VSDesign

Wizard

De wizard stelt u in staat om snel conforme borden te maken. Aan de hand van enkele simpele stappen hebt u zo het bord van uw keuze ontworpen. Met de wizard kunt u heel snel de volgende borden ontwerpen:

 • Wegwijzers F23-F29-F31-F33-F34-F35-F37-F41-F57
 • Voorwegwijzers F15-F25-F27-F39
 • Andere F1-F3-F43

Transparant

 • Eenvoudige opmaak van de borden
 • Integratie van de regels van de omzendbrief

Intuïtief

 • Typ de opschriften met het lettertype uit de omzendbrief
 • Plaats de opschriften met simpele sleep- en neerzetacties
 • De onderverdeling op het bord en de afstanden tussen de opschriften onderling worden automatisch berekend

Modulair

 • Wordt geleverd met een bibliotheek met alle courante pictogrammen en politieborden
 • Bijkomende symbolen kunnen door de gebruiker aangemaakt worden

Afdruk en export

 • Afdrukken in kleur met de maatgeving nodig voor de fabricage van de borden
 • Exporteren in de formaten AutoCAD (.dxf) en Windows MetaFile (.emf)