SIMaD Functieoverzicht

Download hier het productoverzicht


Functie SIMaD GIS SIMaD ArcGIS SIMaD OrbitGIS  
GIS-omgeving        
Eigen GIS-omgeving      
Als uitbreiding geïntegreerd in ArcMap      
Als uitbreiding geïntegreerd in OrbitGIS      
GIS-functies        
Opstelling samenstellen uit standaard bibliotheken en/of VSDesign ontwerptekeningen  
Opstelling inplanten  
Dubbel-front gedeelte aan een opstelling toevoegen  
Opstelling verwijderen  
Opstelling verplaatsen  
Opstelling roteren  
Opstelling copiëren  
Infofiche opvragen  
Schaal instellen  
Schaal aanpassen  
Opstelling inzoomen  
GPS metingen inlezen  
Labelen van opstellingen  
Foto van een opstelling ingeven  
Plaatsbepaling        
Gemeente, straatnaam, straatid, huisnummer ingeven  
Zoekalgoritme voor automatische plaatsbepaling  
Bevragingen        
Filter instellen op basis van een databankbevraging  
Filter instellen op basis van een ruimtelijke selectie  
Ingestelde filters zichtbaar maken op kaart  
Sorteren  
Rapport module (Excel-formaat)        
Rapport met databankgegevens en foto  
Meetstaatposten volgens SB250 voor levering/plaatsing  
Meetstaat samenvatting met hoeveelheden en prijzen  
Materiaallijsten  
Historiek        
Historiek van een opstelling opslaan in de databank  
Ontwerpen van een geplande toestand  
Toestand tonen op een tijdstip in het verleden  
Meetstaatrapport op basis van historiek  
Diverse        
Export naar AutoCAD dxf  
Import van gegevens in SIMaD-formaat  
Tablet PC module       [6]
Aangepast scherm voor gegevens invoer  
Schriftherkenning  
Koppelen van digitale fotos  
Invoer van blanco verkeerstekens  
Inventarismodule in combinatie met VSDesign [3]
Databankbeheer        
Beheerconsole  
Gebruikersgroepen beheren [1]
Rechtenbeheer in combinatie met gebruikersgroepen [1]
Standaard bibliotheken        
Verkeersborden (diverse afmetingen)  
Pictogrammen  
Werfsignalisatie / verkeerslichten  
Dynamische bibliotheken  
Lettertype conform AONWS  
Blanco borden met herkenningscode  
Rechtenbeheer in combinatie met gebruikersgroepen beheren [1]
Nieuwe verkeerstekens/pictogrammen importeren  
Eigen verkeerstekens/pictogrammen ontwerpen  
Verkeerstekens/pictogrammen recupereren uit geïmporteerde opstellingen  
Ontwerptekeningen        
VSDesign ontwerptekeningen inlezen  
VSDesign ontwerptekeningen importeren / exporteren  
VSDesign ontwerptekeningen maken – beknopte versie [2]
VSDesign ontwerptekeningen maken [3]
VSDesign ontwerptekeningen aanpassen via dubbelklik [3]
VSDesign maattekeningen recupereren uit geïmporteerde opstellingen  
Constructiegegevens       [4]
Bibliotheek met standaard constructiegegevens voor SB250 [5]
Eigen constructiegevens toevoegen  
Rechtenbeheer in combinatie met gebruikersgroepen beheren [1]
Wizard invullen van constructiegegevens volgens SB250 [5]
Opslag van gegevens       [4]
Shapefile  
File Geodatabase  
ArcSDE [7]
MSAccess  
MySQL [8]
PostgreSQL [8]
SQLServer [8]
Oracle [8]

[1] Optioneel – enkel beschikbaar in combinatie met centrale databank.
[2] Optioneel – beperkt tot wegwijzers, F1/F3, F13/F17/F18, F43 en onderborden.
[3] Optioneel – enkel beschikbaar via een VSDesign-licentie. Zonder beperkingen.
[4] Optioneel – enkel beschikbaar in de versie SIMaD-beheer.
[5] TB2000 (Brussels gewest) en G2000 (Waals gewest) ook beschikbaar.
[6] Optioneel – Tablet PC is vereist.
[7] Optioneel – Eventueel via ArcGIS Server webservice.
[8] Optioneel – centrale databank.